Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Lehoty emisnej kontroly

Lehoty emisných kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 138/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.
 

    Kategórie vozidiel Lehoty EK  
    Vozidlá so zážihovým motorom (benzín, LPG, CNG)
bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom
Kategória M1, N1
1 - 1 - 1  
    Vozidlá so zážihovým motorom
s riadeným katalyzátorom a
Vozidlá so vznetovým motorom
Kategória M1, N1
4 - 2 - 2  
       Vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej, alebo plynárenskej poruchovej služby 1 - 1 - 1  
      Nákladné vozidlá a autobusy
Kategória N2, N3, M2, M3
1 - 1 - 1  
    Traktory a ich prípojné vozidlá
Kategória T
4 - 2 - 2  
Traktory ako výcvikové vozidlá autoškoly 1 - 1 - 1

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2023 D&L Design