Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222

037/6561229


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 

www.robsonauto.sk 
Technická kontrola
 
  Emisná kontrola
 
  Kontrola originality
 
Technickou kontrolou

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

Emisnou kontrolou

motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výroba neučil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z.z..

viac

Kontrolou originality

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

         


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2024 D&L Design