Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 14:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 14:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222

037/6561229


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
STK A KO OTVORENÉ V OBMEDZENOM REŽIME
 
Aj počas obmedzeného režimu máme
v SOBOTU OTVORENÉ.

Prosíme ctených zákazníkov o dodržiavanie nasledovných pokynov:

1) Do budovy STK a KO vstupujte po jednom

2) Vstup a pobyt v areáli STK a KO len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. respirátor, rúško, šál, šatka,...)

3) Pri vstupe do budovy aplikovať dezinfekciu na ruky alebo si nasadiť rukavice

4) Dodržujte odstup od ostatných osôb minimálne 2 m

5) Kontroly všetkých vozidiel prebiehajú BEZ PRÍTOMNOSTI ZÁKAZNÍKA NA LINKE

6) PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO HALY (kontrolné linky) STK A KO

7) Po kontrole si prevezmete svoje vozidlo pri východe z kontrolnej linkywww.robsonauto.sk 
Technická kontrola
 
  Emisná kontrola
 
  Kontrola originality
 
Technickou kontrolou

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

Emisnou kontrolou

motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výroba neučil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z.z..

viac

Kontrolou originality

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

         


© 2005 - 2020 D&L Design