Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222

037/6561229


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 


Prosíme ctených zákazníkov o dodržiavanie nasledovných pokynov:


1) Do budovy STK a KO vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napr.: respirátor, rúško, šál, šatka,...)

2) Pri vstupe do budovy aplikovať dezinfekciu na ruky alebo si nasadiť rukavice

3) Kontroly všetkých vozidiel prebiehajú BEZ PRÍTOMNOSTI ZÁKAZNÍKA NA LINKE

4) PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO HALY (kontrolné linky) STK A KO

5) Po kontrole si prevezmete svoje vozidlo pri východe z kontrolnej linky

 

www.robsonauto.sk 
Technická kontrola
 
  Emisná kontrola
 
  Kontrola originality
 
Technickou kontrolou

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

Emisnou kontrolou

motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výroba neučil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z.z..

viac

Kontrolou originality

sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

viac

         


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2021 D&L Design